Telefon:
508-157-022
Lokalizacja:
43-600 Jaworzno
ul. Mickiewicza 9